Konuyu Oyla:
  • Toplam: 0 Oy - Ortalama: 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
KPDS Başvurma İşlemleri
#1
KPDS İçin Başvurma İşlemleri Nasıl Yapılır? 


a) KPDS'ye başvuracak adaylar, önce basın yoluyla verilen ilanlarda ve ÖSYM internet sitesindeki basın duyurularında belirtilen tarihler arasında sınav ücretini ilgili banka şubesine gidip T.C. Kimlik Numaralarını (yabancı uyruklu adaylar hariç), ad ve soyadı bilgilerini vererek yatıracaklardır. Sonra bu ücreti yatırdıklarını gösteren Sınav Ücreti Banka Dekontunu, Il/Ilçe Milli Eğitim Müdürlüklerine, Üniversite Rektörlüklerine veya Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) oturanlar ise "Bedrettin Demirel Cad., No: 101, Lefkoşa/KKTC" adresindeki ÖSYM Temsilciliğinde görevli personele göstererek Başvurma Belgesi ve KPDS Kılavuzunu alırlar. (ÖSYM Temsilcilikleri)

b) Halen bir kurumda çalışmakta olan adaylar, Başvurma Belgelerini kılavuzda belirtilen kurallara göre doldurduktan sonra bu belgeyi kurumunun en üst amir veya onun görevlendireceği yetkililere onaylatırlar. Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavına (ALES) girmek isteyenlerden bu sınavın yapıldığı tarihten itibaren bir yıl içinde bir lisans programından mezun olabilecek durumda olup KPDS'ye basvuranlar ile kendilerinden KPDS puanı istenen üniversite öğrencileri ile lisansüstü öğretim görmek isteyen lisans programı öğrencilerinden KPDS'nin yapılacağı tarihten itibaren bir yıl içinde mezun olabilecek durumda olanlar, Kayıt Kartlarını kendi üniversitelerine onaylatacaklardır. Adaylar onaylattıkları Başvurma Belgelerini ve sınav ücretini ödediklerini gösteren Sınav Ücreti Banka Dekontunu kılavuzda belirtilen tarihler arasında kendilerine en yakın Il/Ilçe Milli Eğitim Müdürlükleri veya Üniversite Rektörlüklerine, KKTC'den başvuran adaylar ise Başvurma Belgeleri ve sınav ücretini ödediklerini gösteren Sınav Ücreti Banka Dekontu ile varsa ilgili belgelerini yukarıda adresi verilen ÖSYM Temsilciliğine teslim ederler.
Bir fakülte veya yüksekokuldan mezun olup halen bir kurumda çalışmayan adaylar nüfus cüzdanı, diploma veya mezuniyet belgelerinin (yurtdışından mezun olanlar Diploma Denklik Belgelerinin) noter onaylı birer suretini Başvurma Belgelerine ekleyeceklerdir (Halen denklik işlemleri süren adaylar Yükseköğretim Kurulundan alacakları yazının bir fotokopisini ekleyeceklerdir). Bu belgelerin noter onaylı bir suretini eklemeyen adayların Başvurma Belgeleri işleme alınmayacaktır. Yurtdışı üniversitelerden mezun olan adaylardan Diploma Denklik Belgeleri veya denklik işlemleri süren adaylar için Yükseköğretim Kurumundan alacakları yazının bir fotokopisi yerine diplomalarının Türkçe tercümesini Başvurma Belgelerine ekleyen adayların başvuruları kabul edilmez. 


Son 2 Yılda KPDS Sınavlarından Herhangi Birine Girdiniz mi?

HAYIR

T.C. Uyruklu değilseniz ve daha önce ÖSYM’den Y.U. Numarası almamışsanız; ÖSYM’nin internet sayfasındaki “Aday İşlemleri Sisteminden” Y.U. Numaranızı alınız. Alacağınız bu numara daha sonra ÖSYM’ye yapacağınız tüm sınav başvurularında kullanacağınız tek numara olacaktır.

[Linkleri sadece kayıtlı üyelerimiz görebilir.ForumTR üyesi olmak için tıklayınız] adresinde açıklanan listede yer alan KPDS Başvuru Merkezlerinden Başvurma Süresi içinde başvuru için randevu verilmesini isteyiniz.
Başvurma süresi içerisinde kılavuzda belirtilen bankalardan(*) birine sınav ücretini yatırınız.
[Linkleri sadece kayıtlı üyelerimiz görebilir.ForumTR üyesi olmak için tıklayınız] adresinde yayınlanan Aday Bilgi Formunu doldurunuz.
Doldurduğunuz Aday Bilgi Formu ile nüfus cüzdanı veya fotoğraflı-onaylı bir özel kimlik belgesi ile birlikte randevu aldığınız gün ve saatte randevu aldığınız başvuru merkezine gidiniz. Başvuru hizmeti ücreti olarak 3,00 YTL ödeyiniz.
Bilgilerinizin, başvuru merkezi görevlisi tarafından elektronik ortama girişini izleyiniz, kurallara uygun fotoğrafınızı çektiriniz ve görevlinin size vereceği Aday Başvuru Kayıt Bilgileri dökümünden bilgilerinizi kontrol edip onaylayınız. Sizin ve görevlinin imzaladığı bu belgeyi saklayınız.
Başvuru işleminiz tamamlanmıştır.
EVET

Daha önce ÖSYM’den Şifre almamışsanız ya da hatırlamıyorsanız size en yakın başvuru merkezine nüfus cüzdanınız ve T.C. Kimlik / Y.U. Numaranız ile birlikte giderek yeni şifrenizi alınız. Alacağınız bu şifre daha sonra ÖSYM’ye yapacağınız tüm sınav başvurularında da kullanacağınız tek şifre olacaktır.
Adaylar, adresinden 2011-KPDS İlkbahar Dönemi Kılavuzu ve Aday Bilgi Formuna ulaşabilirler.
Başvurma süresi içerisinde kılavuzda belirtilen bankalardan(*) birine sınav ücretini yatırınız.
 adresinde yayınlanan Aday Bilgi Formunu önceden doldurmanız yararınıza olacaktır.
Bankaya sınav ücretini yatırdıktan sonra internet bağlantısı ve yazıcısı olan bir bilgisayarı kullanarak ÖSYM’nin adresindeki “2011-KPDS İlkbahar Dönemi KAYIT” başlıklı alana girdikten sonra T.C. Kimlik / Y.U. Numaranız ile şifrenizi giriniz; mevcut bilgilerinizi kontrol ediniz, kimlik bilgileriniz dışında istediğiniz alanları güncelleyiniz, eksik bilgilerinizi giriniz.
Başvuru İşlemini Tamamla butonuna basınız ve “Başvurunuz Sistem Tarafından Başarıyla Tamamlanmıştır” iletisini bekleyiniz. Bu iletiyi gördüğünüzde Aday Bilgilerim bağlantısından Aday Başvuru Kayıt Bilgilerinizin dökümünü alınız ve bu belgeyi saklayınız.
Başvuru işleminiz tamamlanmıştır.
Sınav Ücretinin Yatırılabileceği Bankalar: Ziraat Bankası, VakıfBank, Halk Bankası ve Garanti Bankası.

KPDS Başvurma Belgesinin Doldurulması 

Başvurma Belgesi, Aday Bilgi Formu, Kayıt Kartı ve Aday Fişi olmak üzere üç kısımdan oluşmaktadır. Başvurma Belgesinin Aday Bilgi Formu kısmı yumuşak siyah bir kurşun kalemle, diğer kısımlar ise dolmakalem veya tükenmezkalemle bizzat adayın kendisi tarafından doldurulur. 

Başvurma Belgesinin Aday Bilgi Formu kısmı ÖSYM'de optik okuyucularla okunur. Bu nedenle bu kısmın yumuşak siyah bir kurşunkalemle doldurulması gerekir. Aday Bilgi Formunun doldurulmasında iki ayrı işlem bulunmaktadır. Birinci işlem istenen bilgilerin yazılması, ikinci işlem ise yazılan bilgilerin kodlanmasıdır. Yazma işlemi, kodlamanın kolay ve yanlışsız yapılmasına yardımcı olmak üzere bilginin ayrılan kutulara BÜYÜK HARFLERLE yazılmasıdır. 
Kodlamada yapılacak iş, kutulara yazılan harf veya rakamların her kutunun altında bir sütun halinde sıralanmış olan kutucuklarda bulunması ve bu kutucukların kurşunkalemle dışarıya taşırılmadan karalanmasıdır. Aday Bilgi Formunda her sütunda sadece bir kutucuğun karalanmış olmasına dikkat edilmelidir. Optik okuyucular yazılan yazı ve rakamları değil, kodlama işaretlerini kayıtlara aktarabilen araçlardır. Bu nedenle, Aday Bilgi Formuna yazılan fakat kodlanmayan bilgiler bilgi işlem kayıtlarına geçmeyeceğinden geçersiz sayılır ve işlem görmez. Yapılan kodlama yanlışlarından doğacak sonuçların bütün sorumlulugu adaylara aittir. 

Başvurma Belgesine adı, soyadı, baba adı, dogum tarihi ve dogum yeri gibi kimlikle ilgili bilgiler yazılırken nüfus cüzdanlarındaki kayıtlara uyulması gerekir.
Başvurma Belgesi teslim edildikten sonra bu belgedeki kimlik bilgilerine ilişkin degişiklik isteklerine, ilgili resmi makamlardan alınacak belgelerin eklenmesi zorunludur. 

KPDS Başvurularının Geçersiz Sayılacağı Durumlar

Başvurma Belgesinin çeşitli kısımlarına yazılan kimlikle ilgili bilgilerde eksiklik ya da tutarsızlık varsa,
T.C. Kimlik Numarası Başvurma Belgesinde ayrılan yerlere doğru olarak yazılıp kodlanmamışsa
Aday Bilgi Formu kısmındaki bilgiler tam olarak, kurşunkalemle yazılıp kodlanmamışsa,
Kayıt Kartı aday tarafından imzalanmamışsa,
Kayıt Kartınin arka yüzünde ayrılan yere açık adres yazılmamışsa,
Başvurma Belgesi, başvurma için tanınan süre içinde teslim edilmemişse,
Başvurma Belgesi çalışılan kurum veya okudukları üniversite tarafından onaylanmamışsa,
Başvurma Belgesi aday tarafından İl/İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne, Üniversite Rektörlüğüne veya ÖSYM'ye posta ile gönderilmişse,
Birden fazla Başvurma Belgesi doldurulmuş veya Başvurma Belgesinin fotokopisi ile başvurulmuşsa,
Kayıt Kartına son altı ay içinde başı açık, adayı kolaylıkla tanıtabilecek şekilde çekilmis bir fotoğraf yapıştırılmamışsa,
başvurular geçersiz sayılacak ve belgeler isleme konmayacaktır. 

KPDS Başvurusu Geçerli Sayılan Adaylara Gönderilecek Belgeler 

Sınava girilecek bina ve salonu gösteren KPDS Sınava Giriş ve Kimlik Belgesi adayların adreslerine postalanır. ÖSYM tarafından gönderilen belgelerin postadaki gecikmesinden veya kaybolmasından Merkezimiz sorumlu değildir.

Sınava Giriş ve Kimlik Belgesi, Sınav Sonuç Belgesi eline geçmeyenler veya belgesini kaybedenler, Kılavuzun sonunda verilen Genel Amaçlı Dilekçe Örneği ile ÖSYM'ye başvurarak bu belgelerin yenisini çıkartabilirler. Adayların yenisini çıkartmak istedikleri her belge için, sınav kılavuzunda belirtilen ücretleri ilgili hesaba yatırmaları gerekir. Belgelerin kendilerine posta ile gönderilmesini isteyen adaylar banka dekontlarını dilekçelerine eklemek zorundadırlar. 

Sınava bir hafta kalıncaya kadar Merkezimize ulaşan dilekçeler işleme konur ve istenen belgeler postalanır. Sınava bir haftadan daha az bir süre kaldığında bu belgeler posta ile gönderilmez, sadece şahsen başvurularak alınır. Dilekçeyle başvurma yoluna gidecek adayların zamani iyi hesaplamaları, cevabın kendilerine sınavdan önce ulaşıp ulaşmayacağını iyice düşünmeleri ve buna göre hareket etmeleri yararlarına olur.
Ara
Cevapla PGM
Teşekkür verenler:


Hızlı Menü:


Şu anda bu konuyu okuyanlar: 1 Ziyaretçi***

Online Shopping App