Konuyu Oyla:
  • Toplam: 0 Oy - Ortalama: 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Beden Eğitiminin Temel Faydaları
#1
Beden Eğitiminin Temel Faydaları :
1. Eğitim tüm organizmayı içerir. Zihin ve benden bütünlüğü eğitimin temel felsefesini oluşturur.
2. Beden eğitimi genel eğitimin ayrılmaz bir parçasıdır. Beden eğitiminin amaçları genel eğitimin amaçlarına uygundur. Ve bu amaçların gerçekleştirilmesine katkıda bulunur.
3. Beden eğitimi etkinlikleri büyüme ve gelişme için temeldir. İnsan organizmasının maksimum gelişmesi büyük kas gruplarının katıldığı bedensel etkinliklere bağlıdır.
4. Beden eğitimim serbest zamanların kullanımına katkıda bulunur.
5. Beden eğitimi kendini ifade etme ve oluşturma olanakları sağlar. Bedenin birey olarak ifadede kullanılması, yeni hareketlerin oluşturulmasında zengin olanaklara sahiptir.
6. Beden eğitimi kültürel gelişmeye yardımcı olur.
7. Estetik beğeniye ve artistik üretime katkıda bulunur.
8. Beden eğitimi duyguların kontrol edilmesine yardımcı olur. Oyun ve spor ortamındaki etkileşim, duyguların kontrolü ve boşaltımı için uygun olanaklar sağlar.
9. Beden eğitimi karakter ve kişilik gelişimine katkıda bulunur. Güçlü bağlar ve bağlılık, takım ruhu, grup etkileşimi, oyun ve spor alanlarındaki görülen özelliklerdir. Tebiki bu özelliklerin kişilik gelişimine katkısı vardır. Takım arkadaşlarına, rakiplere uyum toplumsal uyumun sağlanmasında önemli rol oynar.
10. Beden eğitimi organik gelişime katkıda bulunur.
11. Psikomotor becerileri geliştirir.
12. Sağlık ve sağlığı koruma alışkanlıkları geliştirir.
13. Zihinsel gelişim için olanaklar sağlar.
14. Demokratik süreçlere katkıda bulunur. Sınıf etkinliklerinin planlanmasında ve yürütülmesinde tüm bireylerin katılımını sağlıyor.
15. Beden eğitiminin temelinde biyoloji, sosyoloji ve psikolojinin etkileri ve belirtileri vardır.
16. Beden eğitimi bireyin gereksinmelerine dayanır. Hareket en önemli temel gereksinim kabul edilir. Fiziksel etkinlik yaşamak için gereklidir. Durgun bir modern yaşam hiçbir işe yaramaz.
17. Oyun eğitsel potansiyele sahip içgüdüsel dürtüler olarak karşımıza çıkar. Bu oyunun dinamik niteliği bireylerin daha uygun davranış modeli geliştirmesine yardımcı olduğundan dolayı, oyunda beden eğitiminin içinde yer alan bir kavram olduğuna göre beden eğitiminin bu faydası göz ardı edilemez.

Beden Eğitiminin Bölümleri 3 bölümde incelenir:
1. Jimnastik
2. Spor
3. Oyun
1.Jimnastik çeşitleri:
a. Eğitim amaçlı Jimnastik b. Yarışma amaçlı jimnastik c. Gösteri amaçlı jimnastik d. Tedavi amaçlı tıbbi jimnastik e. Ritmik jimnastik
yarışma amaçlı jimnastik kendi içerisinde
1. Artistik jimnastik (Aletli)
2. Akrobatik jimnastik
3. Sportif ritmik jimnastik

Sporun tarifini daha önce yapmıştık
2. Oyun :Eğitsel bir değer taşıyan çocuğun bedensel, ruhsal ve ahlaki gelişimini hedef alıp çocukta haz ve neşe düzenli hareketlere oyun diyoruz.

Beden Eğitimi ve Sporun Öğretim Metodları :
1. Öğrenme
2. Çalışma
3. Antrenman Metodu

1. Öğrenme Metodu:
Kısa zamanda sonuca varılabilmesi, Mükemmelliğe erişilmesi için tutulan yolun çizilmesidir. Büyük gruplarla çalışılabilir. Çalışan yerine çalışma konuları ön plana gelir. Bir plan hazırlanır ve topluluk bu plana göre çalıştırılır. İyi sınıflandırılmış okullarda, iyi hazırlanmış programla bu metot yararlı olabilir. Ancak bu metodun sakıncalı yönleri de olabilir. Bunlar:
1. Çalışma biçimi gençlerin isteklerine uygun değildir.
2. Çalışmalarda hareketler adımlama biçiminde yani zincirleme şeklinde değildir. Sadece hareketler geometrik şekilde kalıp olarak bölünür öğrenciye sunulur.
3. öğrencilerin istekleri çeşitli yönlerde olmasına rağmen topluca ortak bir konu üzerinde çalışılır.
4. salonların olmadığı veya küçük olduğu saha ve araçların az sayıda bulunduğu yerlerde bu metodun faydası azalır.
Metodik yardımcıları hareketin anlatılması, gösterilmesi ve düzeltimi şeklindedir. Bu metodun kullanılış yerleri çalışma planı tam olarak sınırlandırılmış toplumlarda kişisel yeteneklerden daha çok toplumun eğitimine yönelmiş topluluklarda sıkı bir birlik isteyen çalışmalarda, bugünkü okullarımızdaki çalışma şekillerinde ve askeri eğitimler bu metotla yapılmaktadır.

2. Çalışma Metodu:
Hırslı bir şekilde kısa zamanda sonuca erişmek için değil, kendi kendine seçilen konular üzerinde serbestçe çalışmadır. Çalışma eğitimi üzerine kurulup geliştirilmiştir. Beraber ve belirli formlara uyma zorunluluğu yoktur. Kişiler çalışma eğitimini kendi işi olarak ele alır ve görürler. Faydalı bir eğitim insanın iç doğasından gelen istek ve kuvvetle kişinin serbest bir hedefe kendi seçtiği yollarla erişebilmesidir. Bu metot da hareketin anlatımı açıklama, gösterme konu bakımından çok kısa, çocuğun yapısına ve amaca uygun olmalıdır. Öğretmen geri planda kalmalı çocuğun yapabileceği herşeyi deneyebilmesi için serbest bırakmalı ancak zor durumlarda on yön verici hatırlatmalarda bulunulmalıdır.

3. Antrenman Metodu:
Her iki metotdan değişik özellikler taşıyan çalışma biçimidir. Genellikle kulüp ve okullarda ders dışı çalışmalar için geliştirilerek ortaya çıkarılmıştır. Amaç en yüksek forma erişmedir. İrade eğitimine yer verilir. İyi dereceye doğru ilerleme istek ve cesareti, kuvvet, dayanıklılık, hareketlilik, sürat ve beceri yerine sporcu hırsı kazandırma bu metodun amaçlarındandır. Birbirini izleyen alıştırmalar planlı olarak tekrarlanıp hareketlerin otomotikleştirilmesini sağlar. Yavaş yavaş güçleştirilen hareketlerle bedensel ve ruhsal gelişimin sağlanarak en üstün başarıya ulaşılır. Kaslar iç organlar ve sinir sistemi eğitilerek yorgunluk anı geciktirilip dinlenme süresi düşürülerek dayanıklılık kazanılır.
Antrenman metodunun metodik yardımcıları:
Öğrenme metodu ile çalışma metodu arasındadır. Bu metotla ödev verilir. Fakat konu üzerinde izlenecek yol tam olarak programlaştırılır. Diğer metotlardan farklı tarafı çok küçük gruplarla çalışılır. Böylece birkaç öğrenciye bir çalıştırıcı gerekir. Çalıştırıcı gençlerin bütün yeteneklerini saptayarak uygun bir çalışma programı hazırlar.

Temel Motorik Özellikler
Kuvvet: Bir dirençle karşı karşıya kalan kasların kasılabilme yada bu direnç karşısında belirli bir ölçüde dayanabilme yeteneğine kuvvet diyoruz. Spor branşlarına göre 2’ye ayrılır:
1. Genel Kuvvet, 2. Özel Kuvvet
Çalışma biçiminde kuvvet 3 şekildedir:
1. Maximal kuvvet, 2. Çabuk kuvvet, 3. Kuvvette devamlılık
Dayanıklılık: Organizmanın uzun süre devam eden sportif alıştırmalarda yorgunluğa karşı koyabilme ve oldukça yüksek yorgunluktaki yüklenmeleri uzun süre devam ettirebilme yeteneğine dayanıklılık deriz. Tüm organizmanın yorgunluğa mümkün olduğu kadar karşı koyabilme gücüdür.
Spor türüne göre 2 sınıflandırması vardır. Genel ve özel.
Enerji oluşumu açısından 2 tane. Aerobik, ana aerobik
Süreleri açısından 3 tane. Kısa, orta, uzun.

Sürat: İnsanın kendisini en yüksek hızla bir yerden bir yere hareket ettirme yeteneğidir. Hareketlerin mümkün olduğu kadar büyük bir hızla uygulanması yeteneği olarak tanımlanmaktadır.
İvmelenme, ortalama ve maximum hız olarak sınıflandırma yapılır.

Hareketlilik: Eklemlerin vücut bölümlerinde belli bir hareket yönünden izin verilen açı kollarının sınırları arasında kalan alana hareket alanı diyoruz. Tüm eklem hareketi boyunca hareket edebilme yeteneğine hareketlilik diyoruz. Aktivitelerin eklemlerin müsaade ettiği oranda ve geniş açıda yapılmasına hareketlilik diyoruz. Genel ve özel olarak sınıflandırma yapılabilir.

Beceri: Koordinasyon. İstemli ve istemsiz hareketlerin düzenli, uyumlu, amaca yönelik bir hareket dizisi içerisinde uygulanmasıdır. Organizmanın sinirsel bir gücüdür. Hareketin uygulanmasına katılan iskelet, kaslar, eklemler ve eklem bağları ile merkezi sinir sistemi arasındaki işbirliğidir.
Genel ve özel beceri olarak sınıflandırması yapılır.

Sportif Terimler
Antrenman: Fizik ve moral gücün, teknik ve taktik becerilerin, organik ve psikolojik yüklemelerle düzeltilmesi ve en üst düzeye getirilmesi amaçlarına yönelik bir eğitim sürecidir. Sporcunun kendini en yüksek verimine ulaşabilmesi için planlı biçimde yaptığı bedensel ve ruhsal çalışmaların tümüdür.
Antrenman organizmada fonksiyonel ve morfolojik değişmeler sağlayarak ve sporcuda verimin yükseltilmesi amacıyla belirli zaman aralıklarıyla uygulanan yüklenmelerin tümüdür.

Antrenör: Antrenman yaptıran uzman kişilerdir.

Spor Yönetimi: Sporda yönetimi meydana getiren unsurların kuruluş ve işleyiş biçimini inceleyen ve bu unsurların en iyi şekilde sevk ve idaresi için gereken yönetim tekniğini bulmaya çalışan spor biliminin koluna biz spor yönetimi diyoruz. Yönetimi meydana getiren unsurlar: İnsan, para, malzeme, zaman ve yerdir.
Spor Yöneticisi: Spor hizmet ve faaliyetlerinin sevk ve idaresinde çeşitli şekillerde görev alan bu hizmet ve faaliyetlerin yürütülmesinde emeği geçen görevlilere spor yöneticisi diyoruz. Resmi ve gönüllü olama üzere iki spor yöneticiliği vardır.

Spor Teşkilatı: Spora ilişkin amaçlar doğrultusunda geniş kapsamlı bir işin veya işlerin görülmesi için kurulan spor hizmet ve kuruluşlarına sporda teşkilatlanma veya spor teşkilatı diyoruz. Merkezi ve yerel teşkilatlanma olarak iki türü vardır.

Spor Organizasyonu: Spor yarışmaları ile sportif amaca yönelik olarak düzenlenen seminer, toplantı, kurs, panel, kamp vb. her türlü sportif faaliyetin en iyi şekilde sevk ve idaresi ve sonuçlandırılması için bir program dahilinde yapılan çalışmalara spor organizasyonu diyoruz.

Spor Tesisleri: Spor faaliyetlerinin yapıldığı çeşitli mimari ve mühendislik hizmetlerinin sunulduğu farklı teknik ve taktik usullere göre yapılan sportif yarışmaların uygulandığı alanlara biz spor tesisleri diyoruz. Çok amaçlı ve tek amaçlı olarak ikiye ayrılır.
Spor tesislerinin çeşitleri:
1.Semt sahası
2.Tenis kortu
3.Stat
4.Atış poligonu
5.Spor salonu
6.Atletizm sahası (toprak ve tartan)
7.Yüzme havuzu
8.Veledrom (bisiklet pisti)
9.Kayak evi
10.Açık saha
11.Telesiej
12.Sporcu kamp eğitim merkezi
13.Teleski
15.Sporcu eğitimi sağlık araştırma merkezi (SESAM)
16.Kayıkhane
17.Gençlik kampı tesisleri
18.Misafirhane

Dünyadaki Önemli Spor Organizasyonları:
Olimpiyat oyunları Afrika oyunları
Dünya şampiyonası Akdeniz oyunları
Dünya kupası yarışmaları Balkan şampiyonaları
Üniversite oyunları İslam ülkeleri spor oyunları
Avrupa şampiyonaları Dünya okullar spor yarışmaları
Avrupa kupası yarışmaları Uluslar arası turnuvalar
Asya oyunları Türkiye şampiyonaları
Pan American oyunları
CIO (Comite İnternationel Olimpic)......Uluslar arası Olimpiyat Komitesi
USF – TSF ...... Uluslararası Spor Federasyonları –Türk Spor
TMOK ..... Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi Federasyonları


OLİMPİYATLAR

Olimpiyat oyunlarını yapılması için alınan kararlar şunlardır:

23 haz. 1894 yılında Fransız Pierre de Coubetin başkanlığında yapılan toplantıda;
1. Modern olimpiyat oyunlarının yapılış tarzı eski olimpiyatların zaman ritmine uyarak 4 yılda bir yapılır. İptal edilebilir, fakat başka yıla bırakılamaz.
2. Yarışmalara kutsal bir değer tanınır. Bu değer eski çağlarda dinsel ve milli iken, yeni çağlarda ise vatana ve millete saygı olarak adlandırılır.
3. Olimpiyatların değeri yalnız amatörlere açık olup, maddi değerli ödüller yasaklanmıştır. Komite sporcuları olumsuz davranışlarından dolayı yarıştırmama yetkisine sahiptir. Ve sporcuların amatörlüğü milli olimpiyat komitelerince onaylanacaktır.
4. Oyunların milletlerarası niteliği korunur
5. Oyunlara bütün milletler çağrılır ve yapıldığı yerler ülkeden ülkeye değişir.
6. Oyunların sportif içeriği eski yunan yarışma türlerinden değil modern sporlardan oluşur.
7. Yarışma programlarına spor türlerinden ancak atletik sporlar dediğimiz koşular, atlamalar, atmalar ve ağırlık kaldırmalar, su sporları dediğimiz yelken,kürek, yüzme ve ayrıca buz pateni, eskrim, güreş, boks, binicilik, atış, jimnastik, bisiklet ve çayır oyunları gibi sporlar alınabilir. Bunlara 5’li yarışlardan oluşan sporlarda katılabilir.
8. Olimpiyatlarda dil, din, ırk, ve politik etkinliklere yer verilemez
9. Her olimpiyat oyununun yapılacağı ülkede şehri seçme hakkı CIO ya aittir.
10. Her ülkenin olimpiyat oyunlarına katılabilmesi CIO ya bağlı milli olimpiyat komitelerini kurmalarıyla olabilir.
11. Oyunların tarihçesinden dolayı bir saygı ifadesi olarak 1896 da Atina da 2.si ise Pierre de Coubertin’in anısı için Paris’te yapılmasına karar verilmişti.
12. Olimpiyatlar ülke ismiyle değil şehir ve yıl ismiyle anılır.

Olimpiyat Oyunlarının Simgeleri:

Olimpiyat Ateşi: Temiz ve yüce bir özlemin sembolü olarak olimpiyat oyunlarının başladığı ilk gün yakılıp bütün oyunlar boyunca sürekli yanar. Olimpiyat ateşini tutuşturan meşale Yunanistan’ın Olemp dağında eski adetlere uygun olarak yakılır. Meşale olimpiyatların yapılacağı şehre kadar koşucu atletler tarafından taşınır ve ev sahibi ülkenin atlet sporcusuna teslim edilir. Meşaleyi son devrala sporcu stadyuma gelerek olimpiyat ateşini elindeki meşaleyle tutuşturur. İlk defa 1936 Berlin Olimpiyatlarında kullanıldı.


Olimpiyat Bayrağı: İç içe geçmiş beş halkanın beyaz bir zemine işlenmesiyle ilk defa 1920 Anvers Olimpiyatların da kullanılmış, bayraktaki halkaların 3 tanesi üstte, 2 tanesi alttadır. Üstekilerden sol kenardaki mavi halka Avrupa’yı, siyah halka Afrika’yı, kırmızı Avusturalya’yı, yeşil Amerika’yı, sarı halkada Asya’ temsil eder.

5 kıtanın dostluk, birlik ve kardeşlik duyguları içerisinde olimpiyat oyunları vasıtasıyla kenetlendiğinin bir ifadesi olarak oyunların 1. günü göklere çekilir, son günlere kadar dalgalanmaya devam eder.

Olimpiyat Yemini Parolası ve İnanışı: Modern olimpiyat oyunlarının başladığı ilk gün sporcular ve hakemler olimpiyat ruhuna uygun olarak ant içerler. Bunu ev sahibi ülkenin sporcusu ve hakemi diğer ülkeler adına yapar.


Ödüller: Modern olimpiyatlarda dağıtılacak ödüller amatörlük ruhu içerisinde kalacak şekilde madalya ve diplomalardır. Ferdi klansmanda ilk üçe giren sporculara birer madalya ve diploma, 4. 5. 6. lara da birer diploma verilir. Dağıtılan madalyalar altın gümüş ve bronz madalyalardır ve kaplamadır. Pek fazla maddi değeri yoktur. Oyunlarda görevli hakemler ve resmi görevliler ile bütün ülkelerin olimpiyat ekiplerinin resmi görevlilerine birer tane hatıra diploması ve büyük ödüllerden birisi, isimlerinin stat duvarlarına kazınmalarıdır.
Modern Olimpiyatlar

1. 1896 Atina
2. 1900 Paris
3. 1904 St Lois
4. 1908 Londra
5. 1912 Stockholm
6. 1916 Savaş nedeniyle yapılamadı
7. 1920 Anwers
8. 1924 Paris
9. 1928 Amsterdam
10. 1932 Los Angeles
11. 1936 Berlin
12. 1940 Savaş
13. 1944 Savaş
14. 1948 Londra
15. 1952 Helsinki
16. 1956 Melbourn
17. 1960 Roma
18. 1964 Tokyo
19. 1968 Mexico City
20. 1972 Münih
21. 1976 Montreal
22. 1980 Moskova
23. 1984 Los Angeles
24. 1988 Seul
25. 1992 Barcelona
26. 1996 Atalanta
27. 2000 Sydney

Amatör: Hiçbir çıkar beklemeden,yaptıkları spor dalınan maddi karşılık beklemeden sporları icra eden kişilere ve kuruluşlara amatör deriz.
Profesyonel: Yaptıkları uğraşı meslek haline getirip yaşamını bu şekilde kazanarak, gerekli kanunları yerine getiren kişi ve kuruluşlara profesyonellik deriz.

Olimpiytalar veya spor organizasyonları bir ülkeye ne kazandırır:
1. Reklam (ülkenin tanıtımın sağlar)
2. Farklı kültürler bir araya gelerek kaynaşırlar
3. Ekonomide güçlülük meydana gelir
4. Prestij imkanı sağlar
5. Ülkede spora olan ilgiyi artırır
6. Kültürlerarası etkileşim sağlar
7. Daha fazla sporcuyla bu organizasyonlara katılabilirler, diğer ülkeler göre
8. Bir ülkenin tesisleşmesini sağlar

Uluslar arası Federasyonlar
Amatör Bisiklet Federasyonu .................................................. ..... FIAC
Jimnastik Federasyonu .................................................. ............... FIG
Kürek Birliği Fed. .. .................................................. .................. FISA
Patinaj Birliği Fed. .................................................. ................... ISU
Futbol Birliği Fed. .................................................. ..................... FIFA
Atıcılık Birliği Fed. .................................................. ................... UIT
Yelken Birliği Fed. .................................................. ................... IYRU
Amatör Yüzm Fed. .................................................. ................... FINA
Amatör Atletizm Fed. .................................................. ............... IAAF
Amatör Güreş Fed. .................................................. ................... FILA
Cevapla PGM
Teşekkür verenler:
#2
Teşekkürler..
Ara
Cevapla PGM
Teşekkür verenler:
#3
Önemli Değil ..
Cevapla PGM
Teşekkür verenler:
#4
Teşekkürler.
Ara
Cevapla PGM
Teşekkür verenler:
#5
Önemli Değil ..
Cevapla PGM
Teşekkür verenler:


Hızlı Menü:


Şu anda bu konuyu okuyanlar: 1 Ziyaretçi***

Online Shopping App